Eco Total
  • Eco Total - pentruun mediu curat
  • Eco Total
  • Eco Total
  • Eco Total

Anunturi

21.12.2018

“A.P.M. Dolj anunță publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru desfășurarea activității, încadrată conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale: Categoriile de activități menționate la art. 10, pct. 5.5 Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării  – capacitatea maximă de stocare deșeuri periculoase pe amplasament este corespunzătoare unei cantități de 412,8 tone, conform Clasificării activităților din economia națională CAEN: Cod CAEN REV.2: 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase ; 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 5210 – Depozitări; 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; cod CAEN 4941 REV. 2 – Transporturi rutiere de mărfuri; cod CAEN 3900 REV. 2 – Activități și servicii de decontaminare; cod CAEN 3822 REV. 2 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, de către SC ECO TOTAL SRL, la punctul de lucru situat în str. Calea Severinului, nr. 107B, Municipiul Craiova, jud. Dolj.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate în zilele de luni-joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș nr. 1, municipiul Craiova, județul Dolj.

Observațiile fundamentale ale publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Dolj (fax: 0251419035; e-mail: office@apmdj.anpm.ro) în termen de 30 zile de la data apariției anunțului în mass-media.”

26.09.2018

A.P.M. Dolj şi SC ECO TOTAL SRL anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea incadrata conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in anexa 1 la pct. 5.5 depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct.5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct.5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii,  la punctul de lucru situat in Municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.107B,   titular SC ECO TOTAL SRL,  şedinţă care va avea loc în data de 25.10.2018, ora 1200 la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rares, nr.1, jud. Dolj.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova,  str. Petru Rareş  nr. 1, judeţul Dolj,  pe site-ul A.P.M. Dolj,  http// apmdj.anpm.ro   şi la sediul SC ECO TOTAL SRL din  municipiul Craiova, str. Crangului, nr. 107B, jud. Dolj, de luni până  joi  între orele 800-1630 şi vineri  între orele 800- 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Dolj, pe fax: 0251/419035 si pe adresa de  e-mail: office@apmdj.anpm.ro până la data de 25.10.2018 – ora sedintei dezbaterii publice.”

16.08.2018

ECO TOTAL SRL cu sediul în Craiova, str. Cringului nr. 2A, punct de lucru înCraiova, str. Calea Severinului nr. 107B, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de „Colectarea deseurilor periculoase”, „Colectarea deseurilor nepericuloase”, „Depozitari”, „Tratarea deseurilor periculoase si tratarea deseurilor nepericuloase in vederea valorificarii/eliminarii” conform anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, în timpul programului de lucru (în zilele de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400).

Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc, în scris, la sediul A.P.M. Dolj sau electronic, la adresa de e-mail: office@apmdj.anpm.ro şi fax: 0251/419 035, până la data de 12.09.2018.

16.07.2018

ECO TOTAL SRL cu sediul în Craiova, str. Crangului nr. 2A, punct de lucru Calea Severinului, nr. 107B, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu           pentru proiectul Optimizarea fluxurilor tehnologice la depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase”, propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea Severinului nr. 107B.        

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmdj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, mun. Craiova,  str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251 419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro până la data de 20.07.2018 (în termen de 5 zile de la data afişării anunţului).

18.12.2017

Proiect

ECO TOTAL SRL, titular al proiectului “Optimizarea fluxurilor tehnologice la depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, respectiv realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul “Optimizarea fluxurilor tehnologice la depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase”, propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea Severinului nr. 107B.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2017.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Dolj, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@eco-total.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.12.2017.