Eco Total
  • Eco Total - pentruun mediu curat
  • Eco Total
  • Eco Total
  • Eco Total

Anunturi

18.12.2017

Proiect

ECO TOTAL SRL, titular al proiectului “Optimizarea fluxurilor tehnologice la depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, respectiv realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul “Optimizarea fluxurilor tehnologice la depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase”, propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea Severinului nr. 107B.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2017.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Dolj, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@eco-total.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.12.2017.