Eco Total
  • Eco Total - pentruun mediu curat
  • Eco Total
  • Eco Total
  • Eco Total

Legislație deșeuri

1. Legislaţia cadru:

evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, incl. deşeurile periculoase92/19.08.2021
privind regimul deseurilor

2. Legislaţia bazată pe reglementări tehnice:

2.1. Legislaţia care reglementează depozitarea deşeurilor:

HG 349/2005
privind depozitarea deşeurilor

2.2. Legislaţia care reglementează incinerarea deşeurilor:

HG 268/2005
pentru modificare si completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

HG 128/2002
incinerarea deseurilor

 

3. Legislaţia bazată pe reglementarea unor categorii specifice de deşeuri

3.1. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje:

HG 1872/2006
pentru modificarea şi completarea Hg 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Ordin 927/2005
privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

3.2. Gestionarea deşeurilor industriale:

Legea 465/2001
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

OUG 16/2001
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

Legea 431/2003
aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

HG 235/2007
privind gestionarea uleiurilor uzate

HG 1057/2001
Privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase

HG 170/2004
gestionarea anvelopelor uzate

HG 734/2006
prevenirea, reducerea, şi controlul poluării mediului cu azbest

HG 173/2000
privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

HG 291/2005
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

HG 975/2007
pentru modificareav şi completarea HG 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

HG 2406/2004
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

HG 1313 /2006
pentru modificarea si completarea HG. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Ordin 1223/2005
privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

HG 228/2004
privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului

HG 514/2005
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului

Etichete: legislatie deseuri